โครงการแจกข้าวสาร ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงจากผลกระทบจาก โควิด-19 โดยสมาคมผู้ปกครองและครู

ดูภาพกิจกรรม