พิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู 2564 “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ” อำเภอสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม