คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมหวัง ดวงปัน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ดูภาพกิจกรรม