กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563

ดูภาพกิจกรรม