ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เข้ารับสัมภาษณ์ ในรายการ Teen Idol FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นแบบตัวอย่าง ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

ดูวิดีโอ