ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563

ดูภาพกิจกรรม