บรรยากาศการรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ดูภาพกิจกรรม