คณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้นำตู้จุดทิ้งขยะอันตรายมามอบให้แก่โรงเรียนบ้านสันกำแพง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และคัดแยกทิ้งขยะได้ถูกต้องปลอดภัย

ดูภาพกิจกรรม