ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายสมหวัง ดวงปัน มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2