บรรยากาศงาน มุทิตาจิต อำเภอสันกำแพง “กษิณายุ มุทิตาจิต 63” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ดูภาพกิจกรรม