บรรยากาศการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา

ดูภาพกิจกรรม