โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2