วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ดูภาพกิจกรรม