วันที่ 20 สิงหาคม  2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ดูภาพกิจกรรม