โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีของนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระดนตรี-นาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. – 5 ก.ย. 2563 โดยได้รับงบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม