วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านสันกำแพง โดย นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวแทนของมูลนิธิไทยคม ได้นำหน้ากากอนามัยจำนวน 1 หมื่นชิ้น ชุด PPE จำนวน 60 ชุด ของครอบครัว ชินวัตร มอบให้กับโรงพยาบาลสันกำแพง ขอเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

ดูภาพกิจกรรม