ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารเพิ่มเติม (แก้ไข)

  1. ดาวน์โหลดเอกสาร ปร5
  2. ดาวน์โหลดเอกสาร ปร.4ก
  3. ดาวน์โหลดเอกสาร ปร.4ข
  4. ดาวน์โหลดเอกสาร ปร.6
  5. ดาวน์โหลดเอกสาร ปร4ก-พ