กำหนดการ การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน ปกติ ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร
วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รับนักเรียนในเขตบริการ หมู่ที่ 5,6,7,8,9,10 ตำบลสันกำแพง (เกิด พ.ศ. 2556 หรือกำลังเรียนชั้น อนุบาล 3 ) ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสันกำแพง
(ติดต่อสอบถาม โทร. 053-331-554)

จับฉลาก / ประกาศผล
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

รายงานตัว / มอบตัว
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพง