ขอให้ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนและทีมงานมารายงานตัวกับครูณัฐพงค์  สายสุริยะ ณ ห้องธุรการ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ดูภาพกิจกรรม