กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมและทัศนศึกษาแหล่งเรียน

ดูภาพกิจกรรม