13 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ญ.วิจิตรา แสงศรี อายุ 7 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันกําแพง

ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนแสดงรํา “ฉุยฉายพราหมณ์” ในงานเลี้ยงต้อนรับ ท่าน ประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ และคณะศึกษาธิการทั่วประเทศ ณ ห้องสวรรคโลก คุ้มภูคํา และได้รับความเมตตาจาก ท่านปลัด มนูญ วิวรรณ ทําการแสดงต่อในงานเลี้ยงรับรองงานโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นําชุมชนคณะกรรมการชุมชน จังหวัดระยอง ณ ห้องเลี้ยงรับรองชั้น 1 คุ้มภูคํา

ดูภาพกิจกรรม