การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอสันกำแพง “สันกำแพงเกมส์ 2019” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกล้อง 1

ภาพกล้อง 2

ภาพกล้อง 3

ภาพกล้อง 4

ภาพกล้อง 5

ภาพกล้อง 6