ในช่วงวันที่ 1-31 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนกองทุน 10 บาท ในกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ดูภาพกิจกรรม