ทีมนักดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โครงการ “เปิดลานงานศิลป์ ฟื้นถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง” ณ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จ.เชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรม