กิจกรรมตักบาตรวันศุกร์ (6 ธันวาคม 2562)

ดูภาพกิจกรรม