กิจกรรมกีฬาสีประจำปี “บ้านสันกำแพงเกมส์ 2019” 3 ธันวาคม 2562

ภาพกล้อง 1

ภาพกล้อง 2

ภาพกล้อง 3

ภาพกล้อง 4

รอบคัดเลือก