พิธีบวงสรวง ทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรม