ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการประกวดกระทงใบตอง ในกิจกรรมวันยี่เป็งประจำปีการศึกษา 2562

ดูภาพกิจกรรม