คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่จันทร์สม ชินวัตร ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณให้โรงเรียนบ้านสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม