นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ YAMAHA BAND FESTIVAL 2019 ณ เซนทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ดูภาพกิจกรรม