นักเรียนชั้น ป.4 ไปแหล่งเรียนรู้ ณ วัดป่าตาล

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2