พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันทักษะในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ดูภาพกิจกรรม