การมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดแข่งขันโครงงานบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ จ.พิษณุโลก”

ดูภาพกิจกรรม