ผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน “กษิณายุ มุทิตา” ประจำปี 2562 ณ วัดสวนดอก

ดูภาพกิจกรรม