งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562(สนามบ้านสันกำแพง)

ดูภาพกิจกรรม