วงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นเมือง ระดับประถมศึกษาในงานวันกตัญญูหลวงปู่หล้าฯ ปี 2562

ดูภาพกิจกรรม