บรรยากาศงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 1/2562

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2