บรรยากาศการประกวดโครงงานบูรณาของการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ดูภาพกิจกรรม