งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกล้อง 1

ภาพกล้อง 2