ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป.สระบุรี เขต 2

ดูภาพกิจกรรม