ผู้อำนวยการและสมาคมผู้ปกครองมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

ดูภาพกิจกรรม