ต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่รายงานตัว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และดนตรี)

ดูภาพกิจกรรม