การประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 จัดโดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

ดูภาพกิจกรรม