คณะผู้บริหารโรงเรียนจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มาศึกษาดูงาน

ดูภาพกิจกรรม