ผู้บริหารและครูร่วมงาน “วันแม่แห่งชาติ 2562” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม