เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ด.ญ.วิจิตรา แสงศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง เข้ารับมอบตำแหน่ง “หนูน้อยยุวฑูตศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ๒๕๖๒ Young Ambassador Of Chalermraj Sankhumphang Silk Waving Cultural Center 2019” ณ ข่วงประตูท่าแพ โดยประธานเปิดงาน ท่าน มนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรม