บรรยากาศงาน Thailand STEM Festival 2019 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรม