ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์การแสดงฟ้อนเล็บเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11

ดูภาพกิจกรรม