โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตอาสาสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรม