กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-6

ดูภาพกิจกรรม